Doktorandské štúdium informatiky na FMFI UK

Doktorandské štúdium informatiky je určené hlavne tým, ktorí sa chcú venovať výskumu v oblasti informatiky, čiže riešeniu nových problémov, o ktorých zatiaľ nikto nerozmýšľal, alebo ich ešte nikto uspokojivo nevyriešil. Pre doktoranda je to príležitosť, aby si našiel oblasť, ktorá ho najviac baví, a naplno sa jej niekoľko rokov venoval. Hlavnou úlohou školiteľa a príslušnej katedry je vytvoriť študentovi čo najlepšie podmienky na takúto tvorivú činnosť.

Dôležité dátumy

Jedným z najdôležitejších krokov k úspešnému doktorandskému štúdiu je nájsť si vhodného školiteľa a tému, ktorá vás zaujíma. Aj keď prihlášky na doktorandské štúdium stačí podávať v apríli, dôležité je sa skontaktovať s potenciálnym školiteľom čo najskôr (v priebehu februára), aby v danom roku bola vypísaná vhodná téma (väčšina školiteľov nevypíše tému, pokiaľ na ňu nemá vhodného kandidáta). Skorý kontakt so školiteľom tiež môže pomôcť k získaniu dodatkových štipendií a ďalších finančných zdrojov na váš výskum.

Čo treba urobiť?Dokedy (ideálny termín)
Kontakt s potenciálnym školiteľomzačiatok februára
Školitelia vypisujú témy26. februára 2010
Školitelia žiadajú o granty
(napr. technické vybavenie, cestovanie na konferencie, zvýšené štipendiá pre budúcich doktorandov)
v priebehu marca
Prihlášky na doktorandské štúdium30. apríl 2010
Prijímacie skúškykoncom júna
Zápis do 1. ročníkakoncom augusta

Dôležité linky